Klusterit Suomessa

Klusteri ei ehkä ole tuttu käsite jokaiselle, joten tutkitaanpa asiaa hieman. Klustereilla tarkoitetaan toisiinsa läheisesti kytkeytyneitä eri alojen yrityksiä. Esimerkkeinä ovat menestyvät ilmailualan klusterit. Mitä ilmailuklusteri jäsenyhdistyksineen käytännössä tarkoittaa?

  • Ilmailuklusterit

Ilmailuklustereilla tarkoitetaan rahti-, reitti- ja tilausliikennettä. Klusteriin kuuluvat myös monet yleisilmailuun liittyvät yhteisöt, yritykset ja jotkin julkista sektoria edustavat organisaatiot. Pääkaupunkiseudulla toimii elinvoimainen, aktiiviseen logistiikkaklusteriin kytkeytynyt ilmailualan klusteri. Useimmilla maailman lentokentillä toimii myös joko suoraan tai välillisesti ilmailualalle keskittyneitä yrityksiä. Majoitus- ja ravitsemusala, kaupalliset palvelut ja maaliikenne toimivat usein tärkeässä roolissa monissa yritysklustereissa. Ilmailualan klustereita löytyy sekä Suomesta, että Euroopasta. Ilmailuala vahvoine osaajinen on kovassa nosteessa.

  • Airport Cluster Finland -yhdistys

Airport Cluster Finland toimii jäsenyrityksistä koostuvien osaajien vahvana tukena. Kyseiseen ryhmään kuuluvat henkilöt haluavat auttaa energisten ja osaavien jäsenyritystensä tulevaa kasvua ja tunnettuvutta kaikkialla maailmassa. Kyseinen yhdistys on perustettu Vantaan innovaatioinstituutin runsaasti huomiota ja kiitosta saaneesta aloitteesta. Airport Cluster Finland -yhdistys tukee jäsenyrityksiä, jotka työskentelevät eri aloilla, kuten rakennus-, turvallisuus-, kemikaali-, konsultointi- laina- ja valmistusaloilla. Jäsenyritykseksi pääsee siis mikä tahansa yritys, joka voi tarjota erilaisia palveluja lentokentille.

Suomalaiset lentokenttäratkaisut saavat laajalti huomiota

Suomalaiset lentokenttäratkaisut, kuten Pohjolan hyytävät talviolosuhteet ovat aiheuttaneet maailmalla paljon kiinnostusta. Yleisradio- ja tuotantoyhtiö BBC, eli British Broadcasting Corporation on tuottanut dokumentin suomalaisesta lentokentän talvihuollosta. Jään- ja lumenpoistot lentokentän kiitoradoilta vaihtelevassa, kuten lumisessa, jäisessä ja hyytävässä säässä perustuvat todella kovaan asiantuntemukseen ja osaamiseen.

Sponsoritoiminta on hyvin tärkeää lentoliikenteelle sekä lentokenttien toiminalle. Pohjoismaalainen Matchbanker lainavertailu luottaa suomalaiseen osaamiseen markkinointiviestinnässään. Siksipä yhtiö on tuttu näky Suomen suurimmissa medioissa.

Suomalaiset, mutta kansainvälisesti toimivat yritykset, kuten Arctic Machine Oy ja Kemira tarjoavat asiantuntemustaan ja palveluitaan lentokenttien käyttöön. Arctic Machine Oy on lentokentille, rautateille ja yleiseen tiekäyttöön tarkoitettujen tienhoitolaitteiden- ja autojen tunnettu valmistaja.

Tärkeä kansainvälistymisohjelma

Säännöllisen toiminnan lisäksi Airport Cluster Finland-yhdistys toimii aktiivisessa yhteistyössä tärkeän toimijan Greater Helsinki Promotion -yhtön kanssa. Greater Helsinki Promotion on pääkaupunkiseudulla toimiva promootioyhtiö, jonka avulla toivotaan lisää globaalia liiketoimintaa pääkaupunkiseudulle ja sen lähiympäristöön. Maailmanlaajuista kasvua saadaan kansainvälisen jäsenrekrytointiohjelman avulla. Lyhyesti sanottuna suomalaisilla, jäsenyrityksistä koostuneilla klustereilla on paljon annettavaa kansainväliselle liiketoiminnalle. Kansanväliset yritykset etsivät usein kumppaneita ulkomailta, joten uusien tuotteiden lanseeraus tai tuotekehitys on usein näkyvää, kansainvälistä toimntaa.

Yhteistyö tuo tulosta

Airport Cluster Finland -yhdistys ja Greater Helsinki Promotion-yhtiö auttavat sekä jo toiminnassa olevia, että uusia yrityksiä. Uudet jakelukanavat, verkostoituminen, tuotteet- ja palvelut, rahoitusratkaisut, puuttuva tekniikka ja parempi tunnettuus ovat hyviä syitä tehdä yhteistyössä tuottavaa liiketoimintaa.

Suomalaiseen lentokenttäklustereihin kuuluvilla jäsenyrityksillä on usein jo kokemusta kansainvälisistä projekteista, joten käytännön asiantuntemuksesta ja ammattitaidosta on selkeää näyttöä. Ilmailuklusterissa on mukana eri kokoluokan yrityksiä, useilta eri aloilta, eli juuri niinkuin pitääkin.

Lentokenttäklustereihin liittyneet jäsenyritykset saavat edellä mainituilta orgaanisaatioilta tietoa verkostoitumisesta, markkinointitapahtumista ja osallistumismahdollisuuden moniin yhteishankkeisiin. Yhteistyössä toimivat yritykset tuovat myös paljon lisäarvoa ja kannustusta toisilleen teknologiasiirtojen ja kehitys-sekä tutkimushankkeiden välityksellä. Vantaan Innovaatioinstituutti ja Suomen lentokenttäklusteri tekevät asiantuntevaa, toimivaa yhteistyötä sekä paikallisen, että kansainvälisen lentoliikenteen parhaaksi.

Kansainvälinen taidonnäyte

Suomalaisen lentokenttäklusterin huippuosaamisesta kertoo Englannin Heathrow’n viitosterminaali, joka on rakennettu arvostetun suomalaisen lentokenttäklusterin voimin. Lontoon Heathrow’n lentokenttä on tällä hetkellä vilkkaimmin liikennöity kansainvälinen lentokenttä Euroopassa.

Heathrow’n lentokenttä on maailman kolmanneksi suosItuin lentokenttä, joka sijaitsee Lontoon kaupungin keskustasta katsottuna lännessä, välimatka on lyhyt, eli noin 23 kilometriä. Lentokentän alueella on neljä isoa matkustajaterminaalia ja yksi rahtiterminaali, sekä kaksi itä-länsisuuntaisesti sijoittunutta kiitorataa. Lentokentän tunnettuus maailmalla on aivan huippuluokkaa.

Suomen ilmailualan klusteri tarjoaa asiakkailleen ammattitaitoista, luotettavaa ja nopeaa palvelua. Asiakas voi valita yrityksen tarpeisiin sopivan vaihtoehdon, eli palvelupaketin kolmesta eri vaihtoehdosta.

  • Lentokenttien kehittämistyöt
  • Talviolosuhteiden ratkaisut
  • Integroidut turvallisuusratkaisut

Lentokenttien kehittämistyöt

Lentokenttätoimintaa kehitetään paremmaksi koko ajan sekä Suomessa, että monilla kansainvälisillä lentoasemilla. Lentokenttäsuunnittelu, kehittämisen integrointi, toimiva strategia ja lentokenttien taloudellinen suunnittelu on Suomen Ilmailuklusteriin kuuluvissa yrityksissä päivittäistä toimintaa.

Käytännössä kapasiteetin lisääminen parantaa tehokkuutta ja sitä kautta yrityksen, kuten lentokenttätoiminnan kannattavuutta. Taloudellinen suunnittelu ja toimiva käytännön strategia eivät siis aivan suotta ole avainasemassa erilaisiin kehittämishankkeisiin ryhdyttäessä. Suomalaisista innovaatioista ja kehittämisratkaisuista kannattaa siis todella olla ylpeä. llmailualalla, kuten muuallakin suomalaisuus on voimavara, jonka jäsenyritykset voivat valjastaa käyttöön monien toteutettujen hankkeiden avulla.

Airport Cluster Finland -yhdistyksen ja Vantaan Innovaatioinstituutin luoma Airport Concepts -idea on todella korkealuokkainen, kestävä ja tehokas toimintamalli.

Talviolosuhteiden ratkaisut

Suomalaisilla jäsenyrityksillä johtoportaineen ja henkilökuntineen on maailmanlaajuisesti hyvä tietotaito. Tiedon ja sen soveltamisen osuus heijastuu aina luonnollisesti myös käytännön tasolla. Esimerkkinä tulee Helsinki-Vantaan lentokenttä ympäristöineen ja kiitoteineen, joka toimii aina säännöllisesti vaihtelevista sääolosuhteista riippumatta. Helsinki-Vantaan lentokenttä on julkisuudessa valittu kansainvälisesti parhaimmaksi lentokentäksi palveluineen.

Lentoasemille tarjottavat Airside Solutions -integroidut turvallisuusratkaisut palvelevat lentokenttiä kansainvälisesti. Integroituihin turvallisuusratkaisuihin kuuluvat kattavat sää- ja valaistusratkaisut sekä palveluratkaisut kaapeliliittimien avulla.

Integroidut turvallisuus- ja kulunvalvontaratkaisut palvelevat lentokentillä ja suojaavat sekä ihmisiä, että omaisuutta, sekä tekevät turvallisuustyötä ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäiseviin turvallisuusratkaisuihin kuuluvat kaikki sellaiset ikävät tapahtumat, joista kukaan ei voi tietää etukäteen. Ennaltaehkäisevä turvallisuustoiminta integroituine ratkaisuineen palvelee muun muassa tulipalojen, luvattomien tunkeutujien tai hyökkääjien varalta.

Integroidut turvallisuusratkaisut auttavat aina asiakasta ja muita ihmisiä selviytymään mahdollisimman vähillä vahingoilla, joten ennaltaehkäistävyys on siis erittäin tärkeää. Airport Cluster Finland toteuttaa erilaisia kehitysratkaisuja uutta, korkealuokkaista tekniikkaa ja älykkäitä innovaatioita hyödyntäen.

Kehityshankkeiden tavoitteena on aina yrityksen tunnetuksi tekeminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen. Jokainen ratkaisu valitaan aina yksilöllisesti kunkin asiakkaan, kuten erilaisten lentokenttien tarpeisiin. Kustomoidut ratkaisut ovat aina parhaita, joten asiakkaan kannattaa kertoa, mitä erityisesti tarvitaan. Jäsenyritykset palvelevat ja toteuttavat tarpeet käytännön tasolla ja vuosien kokemuksella.

Lentokenttien turvallisuuteen vaikuttavat järjestelmät, kuten lukitus- ja murtohälytysjärjestelmät tarjoavat luotettavaa teknistä suojausta ympäri vuorokauden, kameravalvonta, kulunvalvonta ja porttijärjestelmät ehkäisevät rikollisuutta. Paloturvallisuusjärjestelmä ennakoi ja estää tulipaloja sekä tarvittavat paloilmoitinjärjestelmät ja sammutusjärjestelmät pitävät vahingot mahdollisen pieninä. Hätäteiden valaistus vuorostaan opastaa kaikki paikalla olevat ihmiset turvallisesti ulos vahingon, tai vaaran sattuessa.

Yhteistyö poimii hedelmää

Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Airport Cluster Finland -yhdistyksen ja Vantaa Innovation -yhtiön välillä, jossa yhteistyö on säännöllistä ja toimivaa. Tärkeintä Airport Cluster Finland -yhdistykselle on tietenkin yhdistyksen tunnetuksi tekeminen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, mutta myös lentoasemien toimivuuden ja laadun kohentaminen entisestään. Jäsenyritysten lisääntyminen on myös toivottavaa, sillä ammattitaito on kaikkialla pääoma, jonka arvo tulee aina vain lisääntymään.